W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Badania nieniszczące NDT w Royal Star Aero


Badania nieniszczące NDT  w zatwierdzonej organizacji Royal-Star:

Firma   Royal-Star   wykonuje   badanie   nieniszczące   NDT, dzięki którym wykrywane są nieciągłości materiałowe, oraz oceniane są właściwości materiałów i pomiarów gabarytów obiektów    bez    wywoływania    zmian    ich    właściwości użytkowych.

>

Badania magnetyczno-proszkowe (MT) - przeprowadzane są w celu wykrycia nieciągłości na powierzchni lub  pod  powierzchnią  materiałów  ferromagnetycznych.  Jest  to efektywna  technika  wykrywania  nieciągłości  powierzchniowych a także podpowierzchniowych.  pęknięcia zmęczeniowe,

 • kuźnicze,
 • szlifierskie,  
 • hartownicze
 • przyklejenia
 • pęknięcia spawalnicze 
 • zawalcowania
 • naderwania 
 • zakucia 
 • wtrącenia niemetaliczne (pęcherze)

Badania penetracyjne (PT) - pozwalają wykrywać nieciągłości powierzchniowe w:

 • materiałach nieporowatych,  
 • częściach lub wyrobach odlewanych,  
 • odkształcanych plastycznie, 
 • spawanych, 
 • lutowanych,  
 • stanie surowym bądź już obrabianych.

Badania metodą prądów wirowych (ET) - Metoda prądów wirowych jest metodą powierzchniową. Badane mogą być tylko wyroby metalowe generalnie na głębokość od kilku do kilkunastu milimetrów.

Badania ultradźwiękowe (UT)  - metoda objętościowa, umożliwiająca badanie różnego typu stali, aluminium, magnezu, miedzi, ołowiu, niklu.  Metodzie tej  poddawane są obiekty podlegające procesom obróbki walcowania, odlewania, kucia. 

Royal-Star posiada zatwierdzony system kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących. Zakres zatwierdzenia obejmuje metody badań: PT i MT


Galeria Certyfikat NDT