W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

CRI(SP)M - Uprawnienie Instruktora szkolenia na samoloty wielosilnikowe klasy MEP(L)


CRI(SP)M - Uprawnienie Instruktora szkolenia  na samoloty wielosilnikowe klasy MEP(L)

Uprawnienie Instruktora szkolenia na samoloty  wielosilnikowe klasy MEP(L) jest niezbędne do prowadzenia szkolenia praktycznego w powietrzu do  uprawnienia MEP(L).

Szkolenie obejmuje:

  •  25 godzin szkolenia teoretycznego
  •  5 godzin lotów szkolnych na samolocie lub  symulatorze lotu (nie na FNPT II ).

Warunkiem przystąpienia do kursu jest  posiadanie ważnego uprawnienia MEP(L) oraz posiadanie, co najmniej 500 godzin nalotu jako pilot samolotu w tym co najmniej 30 godzin nalotu jako pilot-dowódca (PIC) na odpowiednim typie lub klasie samolotu. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym.