W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

IRI - Uprawnienie Instruktora do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów


IRI - Uprawnienie Instruktora do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów

Uprawnienie Instruktora do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów jest niezbędne do prowadzenia szkolenia praktycznego w powietrzu do uprawnienia (IR(A)).  Szkolenie to można odbyć w dwóch wariantach:

I. wariant: Kandydat na instruktora IRI posiada uprawnienie FI(A):

  • 25 godzin zajęć teoretycznych,
  • 5 godzin zajęć praktycznych z instruktorem na samolocie, symulatorze lotu lub w kabinie treningowej klasy FNPT II

Warunkiem przystąpienia do kursu jest:

  • posiadanie ważnego uprawnienia IR(A)
  • nalot co najmniej 200 godzin w lotach wg wskazań przyrządów, z czego do 50 godzin może być czasem uzyskanym na symulatorze lotu lub FNPT II.

II. wariant: Kandydat na instruktora IRI nie posiada uprawnienie FI(A):

  • 25 godzin  szkolenia teoretycznego,
  • 10 godzin  szkolenie praktyczne z instruktorem na samolocie, symulatorze lotu lub w kabinie treningowej klasy FNPT II.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest:
posiadanie ważnego uprawnienia IR(A) oraz nalotu co najmniej 800 godzin nalotu w lotach wg wskazań przyrządów IFR z czego 400 godzin powinno być na samolotach.