W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

IR/ME - 3. uprawnienie do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów na samolocie wielosilnikowym


W celu uzyskania uprawnienia na typ samolotu wielosilnikowego z załogą jednoosobową kandydat powinien posiadać ważne uprawnienia do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów IR(A) na samolotach wielosilnikowych.

Szkolenie to obejmuje:

  • co najmniej 5 godzin lotu wg wskazań przyrządów na samolotach wielosilnikowych
  • z czego do 3 godzin, może odbyć się na symulatorze lotu lub kabinie treningowej typu FNPT II. 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie ważnych uprawnień:

  • IR(A) do lotów na samolotach jednosilnikowych,
  • MEP(L) do lotów na samolotach wielosilnikowych tłokowych, lądowych z załogą jednoosobową.

Na zakończenie szkolenia, kandydat musi przystąpić do państwowego egzaminu praktycznego (egzamin bez skierowania) na samolocie wielosilnikowym. Protokół po takim egzaminie wysyłany jest do teczki osobowej pilot.