W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Szkolenie PBN w Royal-Star Aero


 Celem szkolenia jest zapoznanie pilotów z zasadami wykonywania lotów z wykorzystaniem nawigacji opartej o charakterystyki systemów (PBN -Performance Based Navigation) dla zapewnienia właściwego użytkowania operacyjnego. Piloci poznają podstawowe pojęcia systemów RNP APCH, działania, klasyfikacje i ograniczenia operacyjne stosowane przy procedurach podejścia instrumentowego RNP APCH.

Wszyscy piloci, którzy po dniu 25 sierpnia 2018 r. będą chcieli wykonywać loty według wskazań przyrządów zgodnie z procedurami nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów (PBN), a zwłaszcza podejścia: RNP APCH, muszą uzyskać potwierdzenie posiadania kompetencji w zakresie PBN, zwane „uprawnieniem PBN” jako uzupełnienie posiadanego (lub pozyskiwanego) uprawnienia IR. W Polsce, w okresie przejściowym (tj. do dnia 25.08.2020 r.) „uprawnienie PBN” będzie wydawane w postaci wkładki do licencji Part-FCL.

Wymagania stawiane kandydatom przed rozpoczęciem szkolenia teoretycznego:

Osoba przystępująca do szkolenia teoretycznego do uprawnienia IR(A)/PBN musi posiadać:

  • co najmniej licencję PPL(A),
  • ważne uprawnienie do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów IR(A),
  • ważne uprawnienie na kategorię statków powietrznych na którym będzie wykonywane szkolenie.

Zaliczanie dotychczasowego doświadczenia

Doświadczenie nabyte w wyniku szkolenia lub dzięki znajomości operacji PBN jest równoważne kompetencjom nabytym w trakcie ww. kursów ,piloci będą mogli je wykazać w trakcie kontroli umiejętności lub egzaminu praktycznego do IR/PBN prowadzonego przez odpowiednio upoważnionego do tego egzaminatora praktycznego LKE. Warunkiem dopuszczenia do takiego egzaminu będzie przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez operatora lotniczego (pracodawcę pilota) lub HT odpowiednio zatwierdzonej ATO z prawem do prowadzenia szkolenia w zakresie PBN.

Powyższy sposób uzyskania „uprawnienia PBN” dotyczy zatem, zarówno tych pilotów, którzy mają uprawnienie IR oraz doświadczenie w PBN, jak również tych, którzy mają IR i uzupełnią w zatwierdzonym ATO swoje kompetencje w zakresie PBN w trakcie szkolenia „pomostowego”. Indywidualną, wstępną weryfikację kompetencji pilota w zakresie PBN na podstawie zapisów ze szkoleń operatora, przeprowadzą, a następnie w przypadku pozytywnego wyniku, wystawią odpowiednie zaświadczenie, operatorzy lotniczy (dotyczy CAT i SPO). W przypadku pilotów GA z uprawnieniem IR, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „pomostowego” wystawi HT organizacji ATO zatwierdzonej do prowadzenia szkoleń w zakresie PBN. Na podstawie ww. zaświadczenia, odpowiednio uprawnieni egzaminatorzy praktyczni LKE ULC, po pozytywnie zaliczonej kontroli umiejętności lub egzaminie praktycznym do IR, będą uprawnieni potwierdzić kwalifikacje pilota w zakresie PBN w formie wkładki do licencji, która w okresie przejściowym (tj. do 25 sierpnia 2020 r.) będzie stanowić potwierdzenie uzyskania „uprawnienia PBN”.

Jeśli jest ważne uprawnienie IR/ME

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin szkolenia teoretycznego i 2 godziny szkolenia praktycznego na samolocie PA-34 lub PA28R lub na symulatorze klasy FNPT II Alsim ALX lub AL250 znajdujący się w Mielcu.