W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Royal-Star na Targach Australian International Aerospace & Defence Exposition AVALON 2019


W ramach organizowanego przedsięwzięcia realizowanego z projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie  przedsiębiorczości,  Przedstawiciele Royal-Star Aero mieli okazję wziąć udział  w Targach Australian International Aerospace & Defence Exposition AVALON 2019, organizowanych w Geelong w Australii w dniach 22- 28.02.2019.

Razem z polskimi przedsiębiorcami, Przedstawicielami Doliny Lotniczej i Przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, uczestniczyliśmy w biznesowych spotkaniach  zorganizowanych przez przedstawicieli  instytucji Autralijskich.   Na samej imprezie targowej Avalon 2019  braliśmy udział w biznesowych rozmowach  B2B, na temat szkoleń lotniczych, symulatorów lotu oraz innowacyjnych rozwiązaniach w lotnictwie. 

Nasza firma miała okazję zaprezentować się jako nowoczesne i dynamiczne  przedsiębiorstwo oferujące  doskonałe możliwości rozwoju.  Sami również wynieśliśmy bogate doświadczenie związane z innowacyjnymi nowinkami w świecie lotnictwa. 

Dzięki uczestnictwu w targach i rozmowom  z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi, jesteśmy przekonani iż zaowocują one w przyszłości wy miernymi korzyściami dla naszej firmy.

Wyjazd na targi uważamy za naprawdę  udany oraz efektywnie zorganizowany z bardzo dobrze wykorzystanym czasem pobytu w Melbourne. 


Galeria Avalon 2019