W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

System Zarządzania Bezpieczeństwem w Royal Star



Celem Royal-Star jest osiągnięcie najwyższych standardów bezpieczeństwa prowadzonych operacji lotniczych.

Bezpieczeństwem według definicji jest stan, w którym możliwość odniesienia szkody na zdrowiu lub zniszczenia mienia pozostaje na poziomie dostatecznie niskim, aby mógł on zostać zaakceptowany. Osiąga się to poprzez identyfikację możliwych zagrożeń i zarządzanie nimi.

Osiągnięcie celu Royal-Star jest możliwe między innym poprzez:

  • skuteczne wdrożenie systemu zgłaszania zdarzeń, które mogą narazić prowadzone przez Royal Star operacje na niebezpieczeństwo

  • przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, a tym samym spełnianie standardów i uwzględnianie najlepszych praktyk

  • prowadzenie ciagłej identyfikacji zagrożeń oraz analizy ryzyka

Zdarzenia oraz zaobserwowane okoliczności potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych można zgłaszać w następujący sposób:

  • bezpośrednio do Kierownika ds. Bezpieczeństwa

  • bezpośrednio w biurze Royal-Star

  • wysłać na adres Lotniskowa 16, 39-300 Mielec

  • przesłać e-mailem na adres sms@royal-star.pl

Celem zgłaszania zdarzeń oraz wewnętrznego badania zdarzeń jest poprawa bezpieczeństwa, a nie przypisywanie winy poszczególnym osobom – dlatego też raportowanie zdarzeń jest anonimowe i w pełni kontrolowane.