W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Cennik Szkoleń


Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, zapraszamy do wysłania zapytania ofertowego na adres: royalstaraero@op.pl   a przygotujemy dla Ciebie ofertę cenową. 

Cennik Ważny od 01.01.2017

Szkolenie Zadzwoń a przygotujemy ofertę specjalną:
tel. 17 788 63 60
A1 – samoloty z silnikami turbinowymi tel.
A2 - samoloty z silnikami tłokowymi tel.
A4 – śmigłowce z silnikami tłokowymi tel.
B1.2 - samoloty z silnikami tłokowymi tel.
B3. - samoloty z silnikami tłokowymi do 2 tontel.
Typ Cessna 150 tel.
Typ Cessna 152 tel.
Typ Cessna 172 tel.
Typ Cessna 182 tel.
Typ PA-28R tel.
Typ PA-34 tel.
Typ PA-38 tel.
Typ PZL M-20 Mewa tel.
Typ AT-3 tel.
Typ EM-11C ORKA tel.
Szkolenie na typ statku powietrznego na poziomie 1,2tel.
Human Factors w obsłudze technicznej statków powietrznych - szkolenie okresowe dla organizacji obsługowych Part 145 i organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu wg Part M/G tel.
Wymagania Part 66 – pełne szkolenie (16 godzin) dla Kierowników Jakości Organizacji obsługowych Part 145 i Part M/ F tel.
Wymagania Part 66 dla Kadry Kierowniczej i dydaktycznej w organizacji szkoleniowej MTO – 8 godzin tel.
Wymagania Part 147 Kadry Kierowniczej i dydaktycznej w organizacji szkoleniowej MTO – 8 godzin tel.
Wymagania Part 145 (pełne szkolenie 14 godzin) dla Kadry Kierowniczej Organizacji Obsługowych Part 147 tel.
Wymagania Part M/F/G/I tel.
Szkolenie personelu wspomagającego zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu w CAMOtel.
Szkolenie z zakresu systemu jakości w organizacjach obsługowych Part 145, Part M/F oraz CAMOtel.
Szkolenie z zakresu SMS w organizacjach obsługowych Part 145, Part M/F oraz CAMOtel.
Szkolenie z modułów Kategorii AKategorii B1.2

Kategorii B3

Cena (min 5 osób)Cena (min 5 osób)

Cena (min 5 osób)

1. Matematyka tel.tel.

tel.

2. Fizyka tel.tel.

tel.

3. Wiadomości podstawowe z zakresu elektryki tel.tel.

tel.

4. Wiadomości podstawowe z zakresu elektroniki NDtel.

tel.

5. Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych tel.tel.

tel.

6. Materiały i sprzęt tel.tel.

tel.

7 A. Działania z zakresu obsługi technicznej

tel.

tel.

ND
7 B. Działania z zakresu obsługi technicznejNDND

tel.

8. Podstawy aerodynamiki tel. tel.

tel.

9 A. Czynniki ludzkie tel.tel.ND
9 C. Czynniki ludzkieNDND

tel.

10. Przepisy dotyczące lotnictwa tel.tel.

tel.

11A. Aerodynamika, struktury i systemy samolotu turbinowego tel.NDND
11B. Aerodynamika, struktury i systemy samolotu tłokowego tel.tel.ND
11C. Aerodynamika, struktury i systemy samolotu tłokowegoNDND

tel.

12. Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca tel. NDND
13. Aerodynamika, struktury i systemy statku powietrznego ND NDND
14. Napęd NDNDND
15. Silnik gazowy turbinowy tel.NDND
16. Silnik tłokowy tel.tel.

17A. Śmigło

tel.

tel.

ND

17C. Śmigło

ND

ND

tel.

Szkolenie uzupełniające z modułów

Szkolenie uzupełniające z modułów

Kategorii A, B1.2, B3
Cena (min 5 osób)
Czas szkolenia
1. Matematykatel.

1 dzień

2. Fizykatel.

1 dzień

3. Wiadomości podstawowe z zakresu elektrykitel.

1 dzień

4. Wiadomości podstawowe z zakresu elektronikitel.  (Dla kat A- N/D)

1 dzień

5. Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych

tel.

1 dzień

6. Materiały i sprzęt

tel.

2 dni

7. Działania z zakresu obsługi technicznejtel.

3 dni

8. Podstawy aerodynamiki

tel.

1 dzień

9. Czynniki ludzkie

tel.

2 dni

10. Przepisy dotyczące lotnictwa

tel.

2 dni

11A. Aerodynamika, struktury i systemy samolotu turbinowego

N/D

N/D

11B. Aerodynamika, struktury i systemy samolotu tłokowego

tel.

3 dni

12. Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca

ND

ND

13. Aerodynamika, struktury i systemy statku powietrznego

ND

ND

14. Napęd

ND

ND

15. Silnik gazowy turbinowy

ND

ND

16. Silnik tłokowy

tel.

2 dni

17. Śmigło

tel.

1 dzień

EgzaminowanieCena
Opłata za podejście do egzaminu z jednego modułu kategorii A tel.
Opłata za podejście do egzaminu z jednego modułu kategorii B1.2 tel.

Opłata za podejście do egzaminu z jednego modułu kategorii B3

tel.

płata za podejście do egzaminu na typ statku powietrznego

tel.

*Istnieje możliwość negocjacji cen przy większej liczbie uczestników

Egzaminy poprawkowe z modułu gratis

Podane ceny są cenami netto