W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Co to jest CAMO ?


CAMO to skrót od angielskiej nazwy „Continuing Airworthiness Management Organization”, czyli Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu.

Jest to stosunkowo nowy na polskim rynku lotniczym typ organizacji, która ma za zadanie w imieniu użytkownika statku powietrznego zarządzać poziomem gotowości do lotu samolotu, szybowca lub na przykład śmigłowca tak, aby był on zawsze sprawny, odpowiednio wyposażony oraz aby spełniał wszystkie wymagania władz lotniczych.

W 2009 roku przepisy Unii Europejskiej wymusiły uporządkowanie zagadnień ciągłej gotowości do bezpiecznego wykonywania operacji powietrznych. Wprowadzone przepisy jednoznacznie określają, że za nadzór nad stałym i wysokim poziomem zdatności do lotu ODPOWIEDZIALNY JEST WŁAŚCICIEL STATKU POWIETRZNEGO lub jego DZIERŻAWCA. Każdy posiadacz samolotu ma dziś obowiązek upewnić się, że jego maszyna jest obsługiwana regularnie i w sposób profesjonalny.

Jest to zadanie złożone i wymagające szerokiej wiedzy specjalistycznej, a przede wszystkim czasu, który musi być systematycznie poświęcany na kontrolę ograniczeń związanych z obsługą, wymianą części, remontami itp.

Na szczęście te same przepisy unijne pozwalają właścicielowi samolotu pozbyć się uciążliwego obowiązku samodzielnego borykania się z terminową obsługą. Posiadacz statku powietrznego ma prawo zlecić czuwanie nad obsługą i wymaganiami prawnymi profesjonalnej Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu. Wykwalifikowani inżynierowie lotniczy, wyposażeni w odpowiednie oprogramowanie komputerowe czuwają nad terminowością obsługi, pozostawiając właścicielowi wyłącznie obowiązek regularnego informowania o wykonywanych lotach.

Na podstawie danych przesłanych przez pilotów, organizacja CAMO określa wstępnie termin, zakres i koszty następnej obsługi tak, aby użytkownik mógł szybko i na bieżąco zaplanować kolejne loty oraz przygotować się na z góry określone wydatki.