W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Pilot doświadczalny (TPR)


Szkolenia w zakresie metodyki i sposobu prowadzenia prób w locie dla statków powietrznych o masie MTO do 2000kg

Celem szkolenia w zakresie metodyki i sposobów prowadzenia prób w locie samolotów do MTOW nieprzekraczającej 2000 kg bez posiadanego uprawnienia pilota doświadczalnego jest zapoznanie kandydata z metodyką badania zdatności statków powietrznych na ziemi i w locie w kategorii 3 i 4 lotów próbnych doświadczalnych wg zatwierdzonego przez nadzór programu  wykonywanego dla każdego egzemplarza statku powietrznego, po zakończeniu jego budowy i przed wydaniem świadectwa zdatności do lotu tego statku, w celu stwierdzenia jego zgodności z projektem typu (lot produkcyjny seryjnego egzemplarza).