W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Dotacje i projektyInformujemy, iż firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ROYAL STAR” Krzysztof Pawełek z siedzibą w Dębicy, przy ulicy Drogowców 7 realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

pt. „Internacjonalizacja jako element podwyższenia konkurencyjności PPHU Royal Star”

Celem głównym projektu jest opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji, który wskaże konieczne do podjęcia działania zapewniające wejście z oferowanymi przez Wnioskodawcę usługami na rynki zagraniczne.

Przedmiot eksportu będą stanowiły usługi szkolenia pilotów oraz certyfikowanych mechaników, a także usługi w zakresie obsługi statków powietrznych i remontów silników. Szkolenia oparte będą na syntetycznych urządzeniach symulacji lotu wspomaganych rzeczywistą analizą psychofizyczną kandydatów. Wnioskodawca oferuje szkolenia do licencji Pilota Turystycznego, Pilota Zawodowego, Pilota Liniowego. Usługi remontu natomiast polegać będą na kompleksowej odbudowie silnika z wykorzystaniem procesów specjalnych.

Wartość projektu: 35 000,00

Wkład Funduszy Europejskich: 80%


Więcej