W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Dotacje i projekty


2019-05-24  | Informacja o dotacjach:

Informujemy, iż firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROYAL-STAR Krzysztof Pawełek realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej.”

W wyniku realizacji projektu wzmocniła swoją konkurencyjność poprzez wykorzystanie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w swojej działalności, dzięki wdrożeniu rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 4 537 984.72 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 69,18%


2018-10-03 |Informacja o dotacjach

Informujemy, iż firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROYAL-STAR Krzysztof Pawełek realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej.”


Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy PPHU Royal-Star Krzysztof Pawełek poprzez jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w jej działalności, dzięki wdrożeniu rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 5 332 911.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 69.19%