W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Aktualności


Royal-Star Aero podpisuje umowę

2018-07-04 11:28

Dołącz na szkolenie do licencji PPL(A)

2018-06-20 7:49

Royal-Star Aero na Ogólnopolskiej Konferencji Lotniczej w Krośnie

2018-06-19 12:33

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.1.1/2018 DOTYCZY: MECHANIK AWIONIK odpowiedzialny za montaż i demontaż silników w całym procesie testowym

2018-04-16 10:40

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal - Star" Krzysztof Pawełek zaprasza do złożenia oferty na zatrudnienie na umowę zlecenie Mechanika Awionika, w ramach projektu „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.

  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – załącznik nr 2.

  4. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy – załącznik nr 3.

W sprzedaży ekskluzywne zestawy z logo

2018-03-01 10:31

Informacja

2016-11-14 14:39