W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Aktualności


Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Tokarki CNC, Centrum obróbczego trzyosiowego

2018-02-22 12:19

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Tokarki CNC, Centrum obróbczego trzyosiowego

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Royal – Star” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Tokarki CNC, Centrum obróbczego trzyosiowego w ramach projektu pn. „Usługi naprawy silników i śmigieł lotniczych z wykorzystaniem metody obróbki współpracujących elementów zapewniającej wysoką wytrzymałość zmęczeniową przy jednoczesnym ograniczonym ciężarze elementów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0306/17.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – Centrum obróbcze trzy osiowe.

  2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – Tokarka CNC.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.1.1/2018 DOTYCZY: USŁUGA WYKONANIA POMIARÓW ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU DO BADANIA SKOJARZEŃ ORAZ USŁUGA WYKONANIA POMIARÓW ZA POMOCĄ PROFILOMETRU

2018-02-20 14:56

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.1.1/2018

DOTYCZY: USŁUGA WYKONANIA POMIARÓW ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU DO BADANIA SKOJARZEŃ ORAZ USŁUGA WYKONANIA POMIARÓW ZA POMOCĄ PROFILOMETRU 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal - Star" Krzysztof Pawełek zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania pomiarów za pomocą przyrządu do badania skojarzeń oraz usługę wykonania pomiarów za pomocą profilometru, w ramach projektu „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – załącznik nr 2.

4. Oświadczenie dotyczące dysponowania zapleczem sprzętowym – załącznik nr 3.

5. Oświadczenie dotyczące dysponowania zapleczem kadrowym – załącznik nr 4.

Oferta pracy: Instruktor Pilot Samolotowy klasy MEPL

2018-02-19 13:52

Szkolenie do licencji PPL(A)

2018-02-19 10:33

Nowy nabór do Kursu ATPL(A)

2018-02-19 10:33

W sprzedaży ekskluzywne zestawy z logo

2018-02-14 13:43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.1.1/2018 DOTYCZY: TECHNOLOG ds. OBRÓBKI MECHANICZNEJ – 1 OS. ODPOWIEDZIALNY ZA OPRACOWANIE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PODZESPOŁÓW DO NANIESIENIA POWŁOKI ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA

2018-02-01 8:53

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal - Star" Krzysztof Pawełek zaprasza do złożenia oferty na zatrudnienie na umowę zlecenie Technologa ds. Obróbki Mechanicznej, w ramach projektu „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. 

 Załączniki:

  1.  Zapytanie ofertowe.
  2.  Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – załącznik nr 2.
  4. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy – załącznik nr 3.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1.1/2018 DOTYCZY: KONSULTANT DS. BUDOWY SILNIKÓW LOTNICZYCH – 1 OS. ODPOWIEDZIALNY ZA NADZÓR NAD BADANIAMI W ZAKRESIE PRACY PODZESPOŁÓW SILNIKA LOTNICZEGO Z NANIESIONĄ POWŁOKĄ

2018-01-26 15:33

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal - Star" Krzysztof Pawełek zaprasza do złożenia oferty na zatrudnienie na umowę zlecenie Konsultanta ds. budowy silników lotniczych, w ramach projektu „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. 

 Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe. 
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – załącznik nr 2.
  4. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy – załącznik nr 3.

Informacja

2016-11-14 14:39