W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Aktualności


Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy kompletnego silnika tłokowego 4-ro cylindrowego, kompletnego silnika 6-cio cylindrowego, dodatkowo wałka rozrządu (1 szt.) i kompletu popychaczy (8 szt.) do silnika 4-ro cylindrowego, kompletu wałek rozrządu (1 szt.) wraz z popychaczami (12 szt.) do silnika 6-cio cylindrowego, tłoki – 8szt. do silnika 4-ro cylindrowego i 12 szt. do silnika 6-cio cylindrowego

2018-06-21 12:34

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Royal – Star” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy kompletnego silnika tłokowego 4-ro cylindrowego, kompletnego silnika 6-cio cylindrowego, dodatkowo wałka rozrządu (1 szt.) i kompletu popychaczy (8 szt.) do silnika 4-ro cylindrowego, kompletu wałek rozrządu (1 szt.) wraz z popychaczami (12 szt.) do silnika 6-cio cylindrowego, tłoki – 8 szt. do silnika 4-ro cylindrowego i 12 szt. do silnika 6-cio cylindrowego w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.01.01.01-00-0665/17.

Załączniki:

1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

Dołącz na szkolenie do licencji PPL(A)

2018-06-20 7:49

Royal-Star Aero na Ogólnopolskiej Konferencji Lotniczej w Krośnie

2018-06-19 12:33

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Zestawu urządzeń do badań NDT składającego się z defektoskopu ultradźwiękowego, defektoskopu do prądów wirowych

2018-06-12 10:43

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Royal – Star” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Zestawu urządzeń do badań NDT składającego się z defektoskopu ultradźwiękowego, defektoskopu do prądów wirowych w ramach projektu pn. „Usługi naprawy silników i śmigieł lotniczych z wykorzystaniem metody obróbki współpracujących elementów zapewniającej wysoką wytrzymałość zmęczeniową przy jednoczesnym ograniczonym ciężarze elementów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0306/17.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – Zestaw urządzeń do badań NDT składający się z defektoskopu ultradźwiękowego, defektoskopu do prądów wirowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.1.1/2018 DOTYCZY: dostawa kompletny silnik tłokowy 4-ro cylindrowy, kompletny silnik tłokowy 6-cio cylindrowy, dodatkowo wałek rozrządu (1 szt.) i komplet popychaczy (8 szt.) do silnika 4-ro cylindrowego, komplet wałek rozrządu (1 szt.) wraz z popychaczami (12 szt.) do silnika 6-cio cylindrowego, tłoki – 8 szt. do silnika 4-ro cylindrowego i 12 szt. do silnika 6-cio cylindrowego

2018-05-30 14:16

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal - Star" Krzysztof Pawełek zaprasza do złożenia oferty na dostawę kompletnego silnika tłokowego 4-ro cylindrowego, kompletnego silnika tłokowego 6-cio cylindrowego, dodatkowo wałka rozrządu (1 szt.) i kompletu popychaczy (8 szt.) do silnika 4-ro cylindrowego, kompletu wałek rozrządu (1 szt.) wraz z popychaczami (12 szt.) do silnika 6-cio cylindrowego, tłoków – 8 szt. do silnika 4-ro cylindrowego i 12 szt. do silnika 6-cio cylindrowego w ramach projektu „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Załączniki: 

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 –Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na badanie dostarczonego silnika na stanowisku do badań silników lotniczych i ewentualnym obciążeniu Oferenta kosztami tychże badań

Informacja o wprowadzonych zmianach do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 6/1.1.1/2018, Dotyczy: dostawa kompletny silnik tłokowy 4-ro cylindrowy, kompletny silnik tłokowy 6-cio cylindrowy, dodatkowo wałek rozrządu (1 szt.) i komplet popychaczy (8 szt.) do silnika 4-ro cylindrowego, komplet wałek rozrządu (1 szt.) wraz z popychaczami (12 szt.) do silnika 6-cio cylindrowego, tłoki – 8 szt. do silnika 4-ro cylindrowego i 12 szt. do silnika 6-cio cylindrowego

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal - Star" Krzysztof Pawełek informuje, iż wydłuża termin składania ofert dotyczących dostawy kompletnego silnika tłokowego 4-ro cylindrowego, kompletnego silnika tłokowego 6-cio cylindrowego, dodatkowo wałek rozrządu (1 szt.) i komplet popychaczy (8 szt.) do silnika 4-ro cylindrowego, komplet wałek rozrządu (1 szt.) wraz z popychaczami (12 szt.) do silnika 6-cio cylindrowego, tłoki – 8 szt. do silnika 4-ro cylindrowego i 12 szt. do silnika 6-cio cylindrowego do dnia 07.06.2018 r. do godz. 15:30 w siedzibie Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal - Star" Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica.

Równocześnie informujemy, iż otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 16:00

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego 6/1.1.1/2018 i załączników nie uległy zmianie.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 6/1.1.1/2018 (obowiązujące od dnia 30.05.2018 r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH – Zestaw urządzeń do badań NDT (defektoskop ultradźwiękowy, defektoskop do prądów wirowych)

2018-05-30 13:03

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal - Star" Krzysztof Pawełek, Ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Zestawu urządzeń do badań NDT (defektoskop ultradźwiękowy, defektoskop do prądów wirowych) dla firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal - Star" Krzysztof Pawełek pn. Usługi naprawy silników i śmigieł lotniczych z wykorzystaniem metody obróbki współpracujących elementów zapewniającej wysoką wytrzymałość zmęczeniową przy jednoczesnym ograniczonym ciężarze elementów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0306/17.


Załączniki: 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Urządzenia do badań NDT (defektoskop ultradźwiękowy, defektoskop do prądów wirowych), Myjka procesowa, Kompresor śrubowy z osuszaczem, Urządzenie do śrutowania śrutem stalowym, szklanym i poliuretanowym, Urządzenie do pomiaru poziomu niewyważenia i wibracji, Piec do wygrzewania, Kabina do sodowania na mokro, Comparator

2018-05-16 14:15

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Royal – Star” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Urządzenia do badań NDT (defektoskop ultradźwiękowy, defektoskop do prądów wirowych), Myjka procesowa, Kompresor śrubowy z osuszaczem, Urządzenie do śrutowania śrutem stalowym, szklanym i poliuretanowym, Urządzenie do pomiaru poziomu niewyważenia i wibracji, Piec do wygrzewania, Kabina do sodowania na mokro, Comparator w ramach projektu pn. „Usługi naprawy silników i śmigieł lotniczych z wykorzystaniem metody obróbki współpracujących elementów zapewniającej wysoką wytrzymałość zmęczeniową przy jednoczesnym ograniczonym ciężarze elementów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0306/17.


Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – Urządzenia do badań NDT (defektoskop ultradźwiękowy, defektoskop do prądów wirowych)

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – Myjka procesowa

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – Kompresor śrubowy z osuszaczem

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – Urządzenie do śrutowania śrutem stalowym, szklanym i poliuretanowym

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – Urządzenie do pomiaru poziomu niewyważenia i wibracji

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – Piec do wygrzewania

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – Kabina do sodowania na mokro

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – Comparator

Ila Berlin Air Show 2018

2018-05-09 13:04

Royal-Star Aero na Aero Friedrichshafen 18 – 21 kwietnia 2018

2018-04-23 8:06

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego usługi wykonania pomiarów za pomocą profilometru (część 1) oraz usługi wykonania pomiarów za pomocą przyrządu do badania skojarzeń (część 2)

2018-04-20 8:48

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Royal – Star” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego usługi wykonania pomiarów za pomocą profilometru (część 1) oraz usługi wykonania pomiarów za pomocą przyrządu do badania skojarzeń (część 2) w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.01.01.01-00-0665/17. 

Załączniki: 

1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego - profilometr. 

2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – przyrząd do badania skojarzeń.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wynajmu aparatury badawczej w postaci hamowni wraz z koniecznym osprzętem i pracownikiem obsługi technicznej

2018-04-20 11:42

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Royal – Star” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wynajmu aparatury badawczej w postaci hamowni wraz z koniecznym osprzętem i pracownikiem obsługi technicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.01.01.01-00-0665/17.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.1.1/2018 DOTYCZY: MECHANIK AWIONIK odpowiedzialny za montaż i demontaż silników w całym procesie testowym

2018-04-16 10:40

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal - Star" Krzysztof Pawełek zaprasza do złożenia oferty na zatrudnienie na umowę zlecenie Mechanika Awionika, w ramach projektu „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe.

 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – załącznik nr 2.

 4. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy – załącznik nr 3.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego zaangażowania Technologa ds. obróbki mechanicznej odpowiedzialnego za opracowanie sposobu przygotowania powierzchni podzespołów do naniesienia powłoki oraz sposobu jej nanoszenia

2018-03-08 11:23

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego zaangażowania Technologa ds. obróbki mechanicznej odpowiedzialnego za opracowanie sposobu przygotowania powierzchni podzespołów do naniesienia powłoki oraz sposobu jej nanoszenia.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Royal – Star” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego zaangażowania Technologa ds. obróbki mechanicznej odpowiedzialnego za opracowanie sposobu przygotowania powierzchni podzespołów do naniesienia powłoki oraz sposobu jej nanoszenia w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.01.01.01-00- 0665/17.

Załączniki:

1.   Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

W sprzedaży ekskluzywne zestawy z logo

2018-03-01 10:31

Oferta pracy: Instruktor Pilot Samolotowy klasy MEPL

2018-03-01 10:31

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Tokarki CNC, Centrum obróbczego trzyosiowego

2018-02-22 12:19

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Tokarki CNC, Centrum obróbczego trzyosiowego

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Royal – Star” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Tokarki CNC, Centrum obróbczego trzyosiowego w ramach projektu pn. „Usługi naprawy silników i śmigieł lotniczych z wykorzystaniem metody obróbki współpracujących elementów zapewniającej wysoką wytrzymałość zmęczeniową przy jednoczesnym ograniczonym ciężarze elementów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0306/17.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – Centrum obróbcze trzy osiowe.

 2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – Tokarka CNC.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1.1/2018 DOTYCZY: KONSULTANT DS. BUDOWY SILNIKÓW LOTNICZYCH – 1 OS. ODPOWIEDZIALNY ZA NADZÓR NAD BADANIAMI W ZAKRESIE PRACY PODZESPOŁÓW SILNIKA LOTNICZEGO Z NANIESIONĄ POWŁOKĄ

2018-01-26 15:33

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Royal - Star" Krzysztof Pawełek zaprasza do złożenia oferty na zatrudnienie na umowę zlecenie Konsultanta ds. budowy silników lotniczych, w ramach projektu „OPRACOWANIE I OPTYMALIZACJA POWŁOKI KOMPOZYTOWEJ ORAZ SPOSOBU JEJ NANOSZENIA NA PODZESPOŁY SILNIKA LOTNICZEGO ZABEZPIECZAJĄCEJ SILNIK PRZED ZATARCIEM W WYNIKU ZANIKU DOPŁYWU ŚRODKA SMARNEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. 

 Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe. 
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – załącznik nr 2.
 4. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy – załącznik nr 3.

Informacja

2016-11-14 14:39