W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

ROYAL-STAR AERO na PARIS AIR SHOW


ROYAL-STAR AERO na PARIS AIR SHOW w Paryżu w dniach  17 - 18. 06. 2019r. 

W ramach organizowanego przedsięwzięcia realizowanego z projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie  przedsiębiorczości,  Przedstawiciele Royal-Star Aero mieli okazję wziąć udział  w Targach Paris Air Show 2019. 

Firma ROYAL-STAR Aero miała przyjemność uczestniczyć w kolejnym, międzynarodowym wydarzeniu branżowym, podczas którego prezentowano najnowsze osiągnięcia w lotnictwie. 

Dzięki uczestnictwu w targach lotniczych firma ROYAL - STAR miała okazję odbyć  spotkania biznesowe B2B oraz nawiązać kontakty handlowe z zagranicznymi kontrahentami. Mamy nadzieję, że niniejsze spotkania zaowocują długotrwałą współpracą w przyszłość.