W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Pilot zawodowy CPL(A)


Praca w lotnictwie

Otrzymaliśmy licencję turystyczną, a marzenia ciągną nas dalej aby zdobywać doświadczenie i realizować nasz plan życiowy w osiągnięciu zawodu pilota. Jakie trzeba spełnić wymagania aby móc rozpocząć szkolenie do licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A)?

Kandydat ubiegający się o wydanie licencji CPL(A) musi mieć przede wszystkim:

 • Ukończone 18 lat;
 • Musi posiadać świadectwo lekarskie kategorii pierwszej (kat. I);
  Oraz
 • Musi wykonać co najmniej 200 godzin nalotu ogólnego, na które musi składać się co najmniej:
  • 100 godzin jako nalot dowódczy (PIC);
  • 20 godzin [VFR] w lotach po trasie jako PIC w tym lot po trasie o długości co najmniej 300 NM (556km) podczas którego wykonano dwa lądowania z pełnym zatrzymaniem na dwa różnych lotniskach, z których żadne nie jest lotniskiem odlotu;
  • 10 godzin szkolenia w lotach wg przyrządów (zakryta kabina/ślepak);
  • Co najmniej 5 godzin lotów w nocy- uprawnienie VFR noc wpisane do licencji PPL(A).
  • Z nalotu 200 godzin można zaliczyć:
   • 30 godzin może być wykonane jako pilot-dowódca z licencją PPL(H) na śmigłowcach; lub
   • 100 godzin może być wykonane jako pilot-dowódca z licencją CPL(H) na śmigłowcach; lub
   • 30 godzin jako pilot-dowódca na motoszybowcach turystycznych lub na szybowcach.

Szkolenie teoretyczne 

Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego do licencji zawodowej należy odbyć szkolenie teoretyczne do licencji zawodowej w wymiarze 200 godzin wykładów lub od razu przystąpić do kursu teoretycznego do licencji liniowej ATPL(A) (zalecane!) po otrzymaniu licencji turystycznej PPL(A).

Szkolenie praktyczne

 • Wariant podstawowy Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego kandydat musi posiadać 150 godzin nalotu ogólnego. Szkolenie praktyczne musi się odbyć w zatwierdzonym przez władzę lotniczą ośrodku szkolenia lotniczego (ATO). Kandydat nie posiadający uprawnienia do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów (IR) program obejmuje co najmniej 25 godzin lotów na dwusterze w tym:
  • 10 godzin wg wskazań przyrządów (zakryta kabina/ślepaki), z których do 5 godzin może być uzyskane w kabinie treningowej;
  • 10 godzin lotów z widzialnością;
  • 5 godzin lotów przeprowadzone na samolocie certyfikowanym do przewozu minimum czterech (4) osób, wyposażonym w przestawiane śmigło i chowane podwozie (samolot complex) nawet gdy kandydat odbył wcześniej loty laszujące czy też szkolił się do licencji turystycznej na takim typie samolotu.
  • O ile kandydat nie posiada uprawnienia VFR noc wpisaną do licencji PPL(A) dodatkowo co najmniej 5 godzin lotów nocnych wg programu szkolenia ATO.
  • Uwaga: kandydat posiadający ważne i wpisane do licencji PPL(A) uprawnienie IR(A) (na samolotach) będą mieli całkowicie zaliczony czas lotów szkolnych wg przyrządów na dwusterze i wówczas szkolenie praktyczne zmniejsza się do wymiaru 15 godzin lotów. Kandydaci posiadający ważny wpis w licencji uprawnienie IR(H) (śmigłowce) mogą mieć zaliczone 5 godzin lotów szkolnych na dwusterze, w tym przypadku co najmniej 5 godzin lotów szkolnych na dwusterach musi się odbyć w samolocie i wówczas szkolenie praktyczne zmniejsza się do wymiaru 20 godzin.

  Uwaga: Budowa nalotu kandydatów, aby móc przystąpić do szkolenia do licencji zawodowej musi się odbyć na samolotach posiadających świadectwo sprawności technicznej wydane lub uznane przez EASA. Godziny wylatane na samolotach typu „experimental” nie są brane pod uwagę!
Zastosowane skróty w tekście:
ATPLAir Transport Pilot LicenceLicencja pilota samolotowego liniowego.
CPL(A)/(H)Commercial Pilot Licence (Airplanes) / (Helikopter)Licencja pilota zawodowego (samolotowego) / (śmigłowcowego).
ATOApproved Training OrganisationOśrodek Szkolenia Lotniczego.
MEP(L)Multi Engine Piston (Land)Samolot wielosilnikowy tłokowy (lądowy).
IR(A)/(H)Instrument Rating (Airplane) / (Helikopter)Uprawnienie do lotów według przyrządów (samoloty) / (śmigłowce).
PICPilot In CommandDowódca statku powietrznego.
PPL(A)Private Pilot LicenceLicencja pilota samolotowego turystycznego.
MEMulti- EngineWielosilnikowy.
VFRVisual Flight RulesPrzepisy wykonywania lotów z widocznością.

Schemat szkolenia praktycznego do CPL(A)

Szkolenie praktyczne do CPL(A) realizowane jest wg poniższego schematu:

Szkolenie w zadaniach CPL w określonych przez Program ĆWICZENIACH jest realizowane z wykorzystaniem samolotu „Complex” klasy SEP(L) lub MEP(L) – spełniającego wszystkie wymogi samolotu „Complex”. Zrealizowanie Programu z wykorzystaniem samolotu MEP(L) uprawnia szkolonego do jednoczesnego zdawania egzaminu na Licencję Pilota Samolotowego Zawodowego – CPL(A) i uprawnienie pilotowania samolotów wielosilnikowych MEP(L).