W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Obowiązek informacyjny RODO


Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ROYAL – STAR” Krzysztof Pawełek

Dębica 39-200, ul. Drogowców 7, NIP 8721006600, REGON 850083249

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Pawełek, prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ROYAL – STAR” Krzysztof Pawełek, ul. Drogowców 7, Dębica 39-200, NIP 8721006600, REGON 850083249 , zwany dalej Administratorem; e-mail: info@royal-star.pl.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • kontaktowania się z Klientem w sprawie zamówień,
 • zawarcia umowy sprzedaży produktów, 
 • księgowych,
 • organizowania dostawy produktów,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów i pozostałą działalnością przedsiębiorstwa

4.  podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, jak również upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością przedsiębiorstwa

5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu