W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

UZNANIE KWALIFIKACJI I UPRAWNIEŃ NABYTYCH W LOTNICTWIE PAŃSTWOWYM


Przedmiotem procedury są kolejne czynności podejmowanych w ATO od momentu zgłoszenia się do organizacji pilota z lotnictwa państwowego do momentu wydania odpowiednich zaświadczeń pozwalających na przystąpienie do egzaminów teoretycznych i praktycznych w ULC.
Procedura jest stosowana w organizacji w zakresie szkoleń do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego, zawodowego, liniowego i uprawnień do nich wpisywanych: loty nocne VFR, IR, MCC, FI z uwzględnieniem pozostałej zatwierdzonej dokumentacji organizacji w szczególności z Instrukcją Szkolenia i Instrukcją Operacyjną.

Schemat procedury postępowania

1. Schemat wstępnej procedury postępowania

2. Schemat procedury postępowania w celu uznania kwalifikacji i umiejętności do wydania PPL(A)

3. Schemat procedury postępowania w celu uznania kwalifikacji i umiejętności do wydania uprawnień i licencji CPL(A) przy posiadaniu przez kandydata licencji PPL(A).

Informacje do pobrania: