W razie problemów z wyświetlaniem zawartości strony prosimy zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do wersji 8.0+
Po prawej stronie znajdują się bezpośrednie linki do bezpłatnych aktualizacji przeglądarki Internet Explorer i innych przeglądarek.

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz
Twoja Szkoła Latania. Najlepsi z Najlepszych!
Szkolenia Lotnicze przez cały rok. Od PPL(A) do ATPL(A)
Uprawnienia do szkoleń lotniczych. FI(A), CPL(A), MEP(L), MCC, VFR-NOC
Szkolenia mechaników lotniczych przez cały rok!
Remonty i naprawy silników i śmigieł
Nasza praca to pasja, która spełnia marzenia innych!

Wyniki postępowań ofertowych


2019-05-17 13:55 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę licencji w zakresie multimedialnych materiałów dydaktycznych | Zobacz więcej...
2019-05-10 13:00 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację działań związanych z redefiniowaniem marki ROYAL STAR| Zobacz więcej...

2019-05-08 10:00 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci dedykowanych okularów do rozszerzonej rzeczywistości | Zobacz więcej...


2019-05-06 12:20 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci wyświetlaczy przeziernych HUD | Zobacz więcej...


2019-03-22 11:46 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy wartości niematerialnej i prawnej w postaci dedykowanej platformy klasy LMS | Zobacz więcej...


2019-01-04 11:56 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy i montażu w postaci 5 kompletów glass kokpitów | Zobacz więcej...


2018-12-14 12:06 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy dwóch zróżnicowanych symulatorów lotu | Zobacz więcej...


2018-12-12 15:05 | PPHU Royal Star Krzysztof Pawełek przedkłada do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację dostawy i montażu „5 kompletów glass kokpitów” w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PPHU ROYAL STAR KRZYSZTOF PAWEŁEK DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.


2018-11-26 10:49 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy używanego samolotu szkoleniowego klasy complex | Zobacz więcej...


2018-09-10 15:25 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych dotyczących realizacji działań związanych z zaprojektowaniem innowacyjnego systemu szkoleniowego wspieranego rozwiązaniami wysokiej technologii oraz redefiniowaniem marki ROYAL STAR | Zobacz więcej...


2018-08-31 15:30 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego zaangażowania Mechaników Awionik – odpowiedzialnych za montaż i demontaż silników w całym procesie testowym. | Zobacz wiecej...


2018-08-09 14:31 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy kompletnego silnika tłokowego 4-ro cylindrowego, kompletnego silnika tłokowego 6-cio cylindrowego, dodatkowo komplet wałek rozrządu (1 szt.) wraz z popychaczami (12 szt.) do silnika 6-cio cylindrowego, tłoki 12 szt. do silnika 6-cio cylindrowego | Zobacz więcej...


2018-07-18 11:46 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego zaangażowania Konsultanta ds. budowy silników lotniczych odpowiedzialnego za nadzór nad badaniami w zakresie pracy podzespołów silnika lotniczego z naniesioną powłoką | Zobacz więcej...


2018-06-21 12:34 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy kompletnego silnika tłokowego 4-ro cylindrowego, kompletnego silnika 6-cio cylindrowego, dodatkowo wałka rozrządu (1 szt.) i kompletu popychaczy (8 szt.) do silnika 4-ro cylindrowego, kompletu wałek rozrządu (1 szt.) wraz z popychaczami (12 szt.) do silnika 6-cio cylindrowego, tłoki – 8szt. do silnika 4-ro cylindrowego i 12 szt. do silnika 6-cio cylindrowego | Zobacz więcej...


2018-06-12 10:43 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Zestawu urządzeń do badań NDT składającego się z defektoskopu ultradźwiękowego, defektoskopu do prądów wirowych | Zobacz więcej...


2018-05-16 14:15 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Urządzenia do badań NDT (defektoskop ultradźwiękowy, defektoskop do prądów wirowych), Myjka procesowa, Kompresor śrubowy z osuszaczem, Urządzenie do śrutowania śrutem stalowym, szklanym i poliuretanowym, Urządzenie do pomiaru poziomu niewyważenia i wibracji, Piec do wygrzewania, Kabina do sodowania na mokro, Comparator| Zobacz więcej...


2018-04-20 11:42 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wynajmu aparatury badawczej w postaci hamowni wraz z koniecznym osprzętem i pracownikiem obsługi technicznej | Zobacz więcej...


2018-04-20 8:48 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego usługi wykonania pomiarów za pomocą profilometru (część 1) oraz usługi wykonania pomiarów za pomocą przyrządu do badania skojarzeń (część 2)| Zobacz więcej...


2018-03-08 11:23 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego zaangażowania Technologa ds. obróbki mechanicznej odpowiedzialnego za opracowanie sposobu przygotowania powierzchni podzespołów do naniesienia powłoki oraz sposobu jej nanoszenia | Zobacz więcej...


2018-02-22 12:19 | Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci Tokarki CNC, Centrum obróbczego trzyosiowego | Zobacz więcej...